ความตายไม่เลือกสีผม

อ.วรศิลป์

ความตายไม่ได้เลือกแต่คนผมหงอกขาว
หรือผมสีดอกเลาขาวบนหัว
ความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัว
และก็ไม่น่ากลัว ถ้าได้เตรียมตัวที่จะตาย

เพราะเพียงแค่หัวใจพลันหยุดเต้น
ชีวิตของคนเป็นก็ดับสลาย
รายชื่อถูกขึ้นบัญชีของผู้ตาย
เมื่อร่างกายหยุดเคลื่อนไหวไร้วิญญาณ

ความตายไม่ได้เลือกแค่คนแก่
หรือเฉพาะคนแย่แย่อ่อนแอสังขาร
ความตายเพียงขยับดับลมปราณ
ก็ดิ้นพล่านและล่วงลับดับชีวิน

เพราะเหตุที่ไม่มีอะไรแน่
แ่ก่ไม่แก่พึงใคร่ครวญหวนถวิล
งานศพเขาที่เราเห็นเป็นอาจิณ
ไม่นานเนาถึงคราวสิ้นชีวินเรา

ทุกทุกวันใช้ชีวิตอย่าประมาท
เป็นคนฉลาดดีกว่าอย่าโง่เขลา
ทั้งกิเลสทั้งตัณหาอย่ามัวเมา
ชีพสั้นยาวแค่ไหน...ตายทุกคน
				
comments powered by Disqus