ลอยกระทง 2560 ปีระกา

อ.วรศิลป์

วันเพ็ญเดือนสิบสอง
น้ำเจิ่งนองคลองแม่น้ำ
จันทราสิบห้าค่ำ
ช่างงามล้ำกลางนภา

วันเพ็ญเดือนสิบสอง
เสียงเพลงก้องท้องธารา
กระทงน้อยลอยจากท่า
สู่คงคามหานที

วันเพ็ญเดือนสิบสอง
วันฉลองแสนสุขี
รื่นเริงบันเทิงทวี
ประเพณีแบบไทยไทย

ความหมายที่ซ่อนอยู่
อันควรรู้และใส่ใจ
ลอยกระทงนั้นแฝงไว้
คือสอนให้สำนึกคุณ
				
comments powered by Disqus