มิตรแท้

อ.วรศิลป์

ร่วมสุข ร่วมทุกข์
ร่วมสนุก ร่วมโศก
นับว่า มีโชค
ทั้งโลก แม้เพียงหนึ่ง

มิตรแท้ คนเดียว
แน่นเหนียว ลึกซึ้ง
เจ็บไข้ ได้พึ่ง
เพียงหนึ่ง ก็พอ
				
comments powered by Disqus