สำนึก ผู้ตัดสิน

อ.วรศิลป์

ผู้ตัดสินที่ดี
จำต้องมีความเที่ยงธรรม
ต้องใช้เหตุผลนำ
ทุกทุกคำการตัดสิน

ผู้ตัดสินที่ดี
จึงต้องมีความตงฉิน
ซื่อตรงไม่โกงกิน
ไม่รับสินบนใครใคร

ผู้ตัดสินที่ดี
ต้องเป็นที่ไว้วางใจ
ใสซื่อเชื่อถือได้
และโปร่งใสคำตัดสิน

บางครั้งหรือบางคราว
หากตัวเราต้องตัดสิน
ใคร่ครวญถี่ถ้วนสิ้น
เลี่ยงติฉินคนนินทา
				
comments powered by Disqus