น้ำตาดิน

อ.วรศิลป์

วันนี้ฝนสั่งฟ้า
บอกอำลาคราสิ้นฤดู
สายฝนหล่นพรั่งพรู
ดินรับรู้อยู่แก่ใจ

ฟ้าร้องคำรามลั่น
พื้นดินสั่นสะเทือนไหว
ฟ้าแลบแปลบประกาย
แต้มฟ้าให้อัศจรรย์

วันนี้ฝนสั่งฟ้า
เพื่อบอกลาคราเหมันต์
ฤดูกาลที่ผ่านผัน
ให้นึกครั่นคร้ามในทรวง

สายฝนจากฟ้าไกล
ดุจรินไหนจากแดนสรวง
ถึงคราลับลาล่วง
ฝนจ๋าห่วงดินบ้างนา

ไปแล้วอย่าไปลับ
หวนคืนกลับมาบ้างหนา
ดินครวญคร่ำร่ำลาฟ้า
น้ำนองหล้า...น้ำตาติน

ป.ล. 15 พ.ย.60
				
comments powered by Disqus