ฝากถ้อยถึงศิษย์

อ.วรศิลป์

(ศิษย์ข้า)

มีความรู้มากมายให้ศึกษา
มีตำรามากมายให้ฝึกฝน
มีความดีมากมายให้ฝึกตน
มีสหายหลายคนให้ร่วมเดิน

บนเส้นทางการศึกษาอันยาวไกล
แต่เยาว์วัยได้ฝึกหัดไม่ขัดเขิน
จงพากเพียรเรียนรู้สู่เจริญ
ไม่นานเนิ่นเติบใหญ่ได้ดิบดี

ฝากถึงศิษย์ของข้าอย่าเกียจคร้าน
จงบากบั่นเรียนไปอย่าหน่ายหนี
สักวันหนึ่งวันนั้นวันได้ดี
ครูคนนี้คงโล่งใจคลายกังวล

การศึกษานั้นสำคัญเจ้าก็รู้
ทั้งพ่อแม่และครูรอดูผล
วันเจ้าหยัดยืนได้ไม่อายคน
จงสู้ทนบากบั่นไปให้สุดแรง

				
comments powered by Disqus