ปริญญาชีวิต

อ.วรศิลป์

ทฤษฎี มากมาย ได้เรียนรู้
ไหนเลย จะสู้ ปฏิบัติ
ทฤษฎี จะเห็น เด่นชัด
เมื่อได้ ปฏิบัติ จริงจริง

เรียนรู้ สูตรทำ ขนม
อบรม แค่เพียง บางสิ่ง
ไหนเลย จะสู้ ทำจริง
หนูหนู ชายหญิง จำใส่ใจ

ร่ำเรียน จนจบ ปริญญา
อย่าหลง ตนว่า ข้าใหญ่
อย่าทะนง ว่าแน่ กว่าใคร
เหตุเพราะ ที่ได้ ปริญญา

ชีวิต ของเรา ทุกวันนี้
คิดดู ให้ดี เถิดหนา
พ่อแม่ อุ้มชู เรามา
ท่่านใช้ ปริญญา หรือไร

แท้จริง ท่านใช้ ความรัก
ฟูมฟัก เรามา จนใหญ่
ไม่ใช้ ปริญญา สักใบ
ใช้เพียง หัวใจ ดวงเดียว

เมื่อเจ้า จบการ ศึกษา
โปรดหัน กลับมา แลเหลียว
อย่าปล่อย พ่อแม่ ดายเดียว
โดดเดี่ยว กันตาม ลำพัง

พ่อม่ หวังได้ พึ่งพา
ยามเฒ่า ชรา ใกล้ฝั่ง
เจ็บไข้ หวังได้ ฝากฝัง
ลูกคือ ความหวัง พลังใจ

ความรู้ มากมาย ที่ได้รู้
พ่อแม่ คือครู ผู้ยิ่งใหญ่
แม้ไร้ ปริญญา น่าภูมิใจ
แต่ยิ่งใหญ่ ด้วยใจ ให้ลูกยา

ร่ำเรียน จบสูง แค่ไหน
ปริญญา กี่ใบ ก็ไร้ค่า
หากไร้ กตัญญู กตเวทิตา
บิดา มารดา ของตนเอง

				
comments powered by Disqus