ค่ำวันคริสต์มาส

อ.วรศิลป์

ค่ำนี้มีพระพร
เทพนิกรร้องขับขาน
สรรเสริญพระภูบาล
องค์กุมารในรางหญ้า
ค่ำนี้มีพระพร
เทพนิกรร้องโมทนา
ครืนครั่นลั่นนภา
แจ้งปรีดาแก่สากล
กุมารน้อยประสูติมา
เพื่อโลกาได้รอดพ้น
พระทรงอุทิศตน
เพื่อผองชนพ้นบ่วงมาร
ค่ำนี้มีพระพร
เทพนิกรยังขับขาน
พระเยซูกุมาร
องค์ท่อธารการคืนดี
สุขสันต์วันคริสต์มาส
ข่าวดีประกาศทุกถิ่นที่
ขอให้ค่ำคืนนี้
นำยินดีนิรันดร์เทอญ
comments powered by Disqus