ผู้คนเล่าขาน

อ.วรศิลป์

โลกยัง พอมี ที่ว่าง
โลกยัง มีทาง ให้เดิน
เพียงอย่า มองโลก ผิวเผิน
โลกซับ ซ้อนเกิน ชะล่าใจ
โลกยัง พอมี ที่ว่าง
โลกยัง มีทาง ให้ไป
เพียงแต่ บนโลก กว้างใหญ่
ซับซ้อน มากมาย ใจคน
โลกยัง พอมี ที่ว่าง
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง บางหน
โชคดี โชคร้าย ปะปน
เรียนรู้ สู้ทน ก้าวไป
โลกยัง พอมี ที่ว่าง
ทุกอย่าง ล้วนดับ สลาย
อย่าไป ยึดติด มากมาย
สุดท้าย ล้มตาย ไม่ต่างกัน
โลกยัง พอมี ที่ว่าง
ขอจง อยู่อย่าง สร้างสรรค์
สุดท้าย คราววาย ชีวัน
ผู้คน เล่าขาน ความดี
comments powered by Disqus