น้ำค้าง

อ.วรศิลป์

น้ำค้างบนใบหญ็า
ไม่นานช้าสูญสลาย
เพียงเช้าจรดสาย
ระเหยหายมลายสูญ

น้ำค้างบนใบหญ้า
ไม่โศกาไม่อาดูร
วันพรุ่งรุ่งอรุณ
กลับเวียนหมุนหยดใหม่แทน

(18.4.61)
				
comments powered by Disqus