ออมบุญ

อ.วรศิลป์

เริ่มเก็บสิบบาทวันนี้
เก็บไว้อย่างดีไม่มีหาย
เก็บยี่สิบปีคงมากมาย
สิบบาทเก็บไว้ทุกวัน

ความดีเล็กเล็กน้อยน้อย
ไม่ท้อไม่ถอยสร้างสรรค์
สุดท้ายคราววายชีวัน
ดีส่งสูสวรรค์....จงมั่นใจ

(20.4.61)
				
comments powered by Disqus