เวลามีค่า

อ.วรศิลป์

วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน
เพียงสุริยาข้ามฟ้าผ่าน
พรุ่งนี้ของเมื่อวาน
ก็คืบคลานมาเป็นวันนี้

ดวงดาวต่างเคลื่อนไหว
โลกเราก็ใช่ไม่อยู่กับที่
ขั่วโมง นาท่ี วินาที
เป็นอยู่อย่างนี้มาแสนนาน

การเคลื่อนไหวนั่นส่งผล
ทุกผู้ทุกคนเสื่อมสังขาร
จากวัยเยาว์ถึงคราวชรากาล
การเปลี่ยนผ่านนั้นธรรมดา

วันนี้ที่เราท่านมี
วันนี้จึงมีคุณค่า
เพราะอีกไม่นานไม่ช้า
อาทิตย์ลับฟ้า...ก็ลับลาเป็นเมื่อวาน

(23.4.61)
				
comments powered by Disqus