ปัดฝุ่นในใจ

แก้วประภัสสร

สงบเสงี่ยม  ลบเหลี่ยมอัตตา พุทธะพุทธา พาใจเบิกบาน

ปัดฝุ่นในใจ ไม่เก็บไว้นาน พนอแต่หวาน กินเปรึ้ยวไม่เป็น

หัดชิมทุกรส ทั้งร้อนทั้งเย็น จะหอมจะเหม็น ใจเห็นเป็นพอ แก้วประภัสสร // 

comments powered by Disqus