ตัดไฟแต่ต้นลม

อ.วรศิลป์

แสงแดดนั้นแผดเผา
ผิวหนังเราจนเกรียมไหม้
อาทิตย์อยู่ตั้งไกล
ก่อพิษภัยได้ขนาดนี้

ไฟโกรธในใจคน
ก็ส่งผลใจป่นปี้
แสงแดดเผากายี
ความโกรธสิเผาที่ใจ

(5.5.61)
				
comments powered by Disqus