อย่ากล่าวโทษสวรรค์

อ.วรศิลป์

ความไม่เท่ากันนั้น...ปกติ
เท่ากันนี่สิ....ที่ไม่ใช่
ต้นไม้จากโคน...จรดปลาย
เท่ากันเมื่อไหร่...ใครเคยเห็น

นิ้วมือคนเราทั้งห้า
มือซ็ายมือขวาที่เป็น
คงแปลกมากมายไม่ใช่เล่น
หากนิ้วยาวเด่นเท่าเท่ากัน

ความไม่เท่ากันนั้น...ปกติ
เตือนสติเตือนใจ...จำให้มั่น
ตัวเราตัวเขา...ไม่เท่ากัน
อย่ากล่าวโทษสวรรค์...ท่านลำเอียง

(9.5.61)
				
comments powered by Disqus