ที่สุด ก็หยุดดิ้น

อ.วรศิลป์

สะดวกกายใจลำบาก
มีอยู่มากทุกวันนี้
ทรัพย์สินพอจะมี
แต่ใจสิที่ทุกข์ทน

หลายคนลำบากกาย
ไม่สบายแลขัดสน
แต่ใจไม่ทุกข์ท้น
แม้ต้องทนทำมาหากิน

คนเรานั้นต่างกัน
แต่ละวันพากันดิ้น
สุดท้ายวายชีวิน
สุขทุกข์สิ้นหยุดดิ้นเอย


(24.5.61)
				
comments powered by Disqus