เชื่อพ่อแม่ นั่นแหละดี

อ.วรศิลป์

เพื่อนฝูงมีมากมาย
บ้างก็ร้ายบ้างก็ดี
หากแต่ชีวิตนี้
พ่อแม่มีเพียงสองคน

กตัญญูกตเวที
ต่อบุพการีมีกุศล
สวรรค์ ณ เบื้องบน
บันดาลดลความสุขสันต์

มีเพื่อนนับว่าดี
แต่บุพการีดีกว่านั้น
พ่อแม่คนสำคัญ
เชื่อฟังท่าน อย่ารั้นตะแบง

(26.5.61)
				
comments powered by Disqus