นี่หรือความเจริญ

อ.วรศิลป์

กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
เดี๋ยวนี้นับ ว่าจำเป็น เห็นด้วยไหม
น้ำไม่ไหล ไฟก็ดับ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้
ชีวิตคง วุ่นวาย ไม่สุขเลย

แต่ก่อนเก่า ปู่ย่าเรา เขาอยู่ได้
โทรศัพท์ ไม่มีใช้ ท่านเฉยเฉย
ใช้น้ำบ่อ น้ำคลอง ที่คุ้นเคย
พลบค่ำเอย แค่ตะเกียง ก็เพีียงพอ

วันเวลา ล่วงไป เปลี่ยนไปมาก
ช่างอยู่ยาก กับชีวี สมัยนี้หนอ
แต่ก่อนเก่า ยุ้งมีข้าว ก็สุขพอ
ทุกข์จริงหนอ ทุกวันนี้ นี่หรือเจริญ

(28.5.61)

				
comments powered by Disqus