อย่าประมาท

อ.วรศิลป์

เปรียบชีวิตกับรถยนต์
วิ่งเกลื่อนถนนทุกทุกวัน
เพื่อนร่วมทางหลายร้อยพัน
รู้จักกันไม่กี่คน

ใช้ชีวิตโดยประมาท
อาจพลั้งพลาดเหมือนรถยนต์
ที่เฉี่ยวชนบนถนน
ซึ่งส่งผลเจ็บและตาย

ใช่เพียงแค่ใบขับขี่
สติต้องมีเพื่อถึงที่หมาย
ขืนประมาทอาจวอดวาย
พาจุดหมายไปไม่ถึง

(31.5.61)
				
comments powered by Disqus