สำคัญที่ใจ

อ.วรศิลป์

แตกต่างทางความคิด
ทางจริตทางภาษา
ทางรูปร่างทางหน้าตา
ธรรมดาประสาคน

ไม่แปลกที่แตกต่าง
แต่ละอย่างเสริมเติมผล
ขอเพียงเปิดใจตน
อยู่ร่วมคนที่ต่างกัน

หัวใจเปิดให้กว้าง
มองความต่างอย่างสร้างสรรค์
ผิดแผกแตกต่างกัน
สิ่งสำคัญ...นั่นที่ใจ


(25.6.61)

				
comments powered by Disqus