สุขด้วยสงบ

อ.วรศิลป์

สุขด้วยสงบ จึงพบสุข
พ้นจากทุกข์ รานรุกขวัญ
สุขด้วยสงบ จึงครบครัน
ความสุขสันต์ อันสุขจริง

สุขด้วยสงบ คือปล่อยวาง
ปล่อยจิตว่าง จากทุกสิ่ง
โลกวุ่นวาย แต่ใจนิ่ง
สุขจริงจริง จึงพานพบ

สุขด้วยสงบ จึงพบสุข
ห่างไกลทุกข์ เป็นสุขครบ
ดิ้นรนไป คงไม่จบ
ตราบไม่สงบ ยากพบพาน

(26.6.61)
				
comments powered by Disqus