แค่เข้าใจก็พอ

อ.วรศิลป์

ไม่มีคนรู้ใจไม่เป็นไร
เพียงมีคนเข้าใจบ้างก็พอ
การมีคนรู้ใจไม่ง่ายหนอ
จึงรู้พอขอแค่คนเข้าใจ

ไม่มีใครผู้ใดเป็นเจ้าของ
อีกทั้งไม่ครอบครองใครต่อใคร
มิตรภาพไมตรีมีปันให้
แต่ก็ไม่เรียกร้องต้องได้มา

ไม่มีคนรู้ใจไม่เป็นไร
ไม่มีคนรู้ใจใช่ไร้ค่า
ชีวิตนี้มีเข้าใจและศรัทธา
ก็คุ้มค่าที่เกิดมาชื่อว่าคน

(28.6.61)
				
comments powered by Disqus