เปลือกคน เปลือกผลไม้

อ.วรศิลป์

ผลไม้ตั้งหลายถุง
พะรังพะรุงหอบหิ้วถือ
หมายมั่นและปั้นมือ
ทานตอนมื้ออาหารเย็น

ถึงบ้านล้างสะอาด
จัดใส่ถาดสวยใช่เล่น
อร่อยแน่เอาแช่เย็น
หวังกินเล่นเย็นเพลินใจ

หลังอิ่มมื้ออาหาร
แบ่งใส่จานสองจานใหญ่
กระหยิ่มยิ้มในใจ
บัดนี้ได้เวลากิน

หยิบกินผลที่หนึ่ง
แสนสุดซึ้งอร่อยลิ้น
ผลที่สองแบ่งน้องกิน
น้องแลบลิ้นหนอนดิ้นตาย

เนื้อเงาะอยู่ในเปลือก
เกินจะเลือกผลไม้
เปลือกงามใช่ปลอดภัย
หนอนซ่อนใน....เสียดายจัง

(29.6.61)
				
comments powered by Disqus