แด่ทุกมิตรภาพ

อ.วรศิลป์

สุข สดชื่น สมหวัง
เปี่ยมพลัง กายใจ สดใสเสมอ
สุขกับ ภารกิจ ที่พบเจอ
สม่ำเสมอ ในธรรม กรรมดี

ขอพระ อำนวย อวยพร
ตื่นนอน ปรีดิ์เปรม เกษมศรี
ตลอดวัน พบพาน สิ่งดี
เย็นย่ำ ค่ำนี้ มีสุขเอย

(12.7.61)
				
comments powered by Disqus