ขื่นขม ปมใจ

อ.วรศิลป์

เงื่อนใดไหนแก้ยาก
ยากกว่ามากคือเงื่อนใจ
ผูกรัดมัดตรึงไว้
แก้เท่าไหร่ยากคลายปม

โดยเฉพาะปมชีวิต
ที่มัดติดความขื่นขม
ยิ่งแก้ยิ่งระบม
ร้าวระทมปมเงื่อนใจ

ก่อนทุกข์จนเกินแก้
ก่อนจะแย่เกินแก้ไข
หมั่นเตือนตัวเองไว้
อย่าเผลอใจไปผูกปม

(12.7.61)
				
comments powered by Disqus