หยดน้ำใจ

อ.วรศิลป์

หยดน้ำปลายใบหญ้า
คงด้อยค่าด้อยความหมาย
หากแต่หยดน้ำใจ
ค่ายิ่งใหญ่ต่อใจคน

แบ่งปันหยดน้ำใจ
ผู้ยากไร้ดูสักหน
หยาดน้ำใจจากใจตน
จะเอ่อท้นล้นอีกใจ

หยดน้ำปลายใบหญ้า
จะหาค่าคงมิได้
หากแต่หยดน้ำใจ
ค่ายิ่งใหญ่ให้สุขเย็น

(13.7.61)

				
comments powered by Disqus