คันตรงไหน เกาตรงนั้น

อ.วรศิลป์

คันมือ แต่เกาเท้า
คันนั้นเล่า ทุเลาไหม
เกาเท้า เกาทำไม
คันมือไซร้ ไม่ใช่เท้า

เมื่อเกา ไม่ถูกที่
คันที่มี ไม่ทุเลา
คันมือ แต่เกาเท้า
นับว่าเขลา เกาที่ไม่คัน

แก้ไข ไม่ถูกที่
ปัญหามี มีอย่างนั้น
แค่เกา ถูกที่คัน
ความคันนั้น พลันทุเลา

(14.7.61)
				
comments powered by Disqus