ฉลาดถาม ฉลาดตอบ

อ.วรศิลป์

ฉลาดในการตอบ 
คนชื่นชอบชมว่าเก่ง
ใครใครให้นึกเกรง
ในความเก่งเพราะตอบดี

หากแต่มองอีกด้าน
เกี่ยวกับการถามตอบนี้
คำถามอันเข้าที
ก็บ่งชี้เก่งเหมือนกัน

ถามดีและตอบดี
สองอย่างนี้ถ้าสร้างสรรค์
ปัญหาสารพัน
โลกเรานั้นพลันลดลง

ป.ล. " คนถามโง่ ๆ " กับ " คนตอบโง่ " 
         ใครน่าจะฉลาดน้อยกว่ากัน

(15.7.61)
				
comments powered by Disqus