ของดีในบ้าน

อ.วรศิลป์

ภูมิปัญญา พ่อแม่นั้น
เพื่อสร้างสรรค์ กันอันตราย
ทั้งความดี ความเลวร้าย
ท่านสอนให้ จงใฝ่จำ

สิ่งท่านห้าม ว่า " จงอย่า "
เชื่อเถิดหนา อย่าฝืนทำ
ท่านไม่อยาก ให้ผิดซ้ำ
เหมือนท่านทำ แต่ก่อนมา

พ่อแม่สอน ว่า " จงทำ "
จงเชื่อคำ ทำเถิดหนา
ท่านพิสูจน์ มาแล้วว่า
มันมีค่า และดีงาม

ภูมิปัญญา ของพ่อแม่
นั้นดีแน่ ควรทำตาม
สิ่งใดใด ที่ท่านห้าม
จงเชื่อคำ อย่าทำเลย

(16.7.61)
				
comments powered by Disqus