ขอบคุณโลก

อ.วรศิลป์

ของฟรี โลกมี มากมาย
โลกให้ อย่างทั่ว หน้ากัน
แสงแดด หรือแสง ตะวัน
อากาศ อันใช้ หายใจ

ลมเย็น สะบัด พัดโบก
สายฝน ชุ่มโชก ตกใส่
มวลมิตร สนิท ชิดกาย
ญาติชาย หญิงใน ครัวเรือน

ราตรี ฟ้ามี ดวงดาว
สุกสกาว หมู่ดาว คู่เดือน
เมฆฝน บนนภา คล้อยเคลื่อน
ฝูงปลา ที่เกลื่อน ท้องธาร

ของฟรี มีอยู่ รอบกาย
มีอย่าง มากมาย มหาศาล
เบื้องบน เมตตา ประทาน
เราท่าน พึงสำ นึกคุณ

(17.7.61)
				
comments powered by Disqus