ชีวิตคือการศึกษา

อ.วรศิลป์

เริ่มต้น ชีวิต ด้วยวัยเรียน
หัดอ่าน หัดเขียน เรียนหนังสือ
จดจำ ทำท่อง และฝึกปรือ
ทุกมื้อ ทุกวัน ฉันพากเพียร

ก ไก่ ข ไข่ สระอา
สองสาม สี่ห้า ฝึกคิดเขียน
พละ ศิลปะ ฉันร่ำเรียน
วนเวียน เลื่อนชั้น กันทุกปี

ผ่านพ้น วัยเยาว์ เข้าวัยรุ่น
คุกรุ่น คร่ำเคร่ง เร่งเต็มที่
เป้าหมาย ไขว่คว้า ปริญญาตรี
จบไป ได้มี งานการทำ

ไม่นาน ผ่านพ้น วัยศึกษา
ความรู้ เรียนมา ช่างน่าขำ
ในสมอง หลายอย่าง ยังจดจำ
แต่ง่าน ที่ทำ ไม่ได้ใช้

อาชีพ การงาน นั้นแตกต่าง
แต่ละ เส้นทาง ช่างกว้างใหญ่
เรื่องให้ เรียนรู้ อีกมากมาย
ทั้งที่ ไม่ใช่ วัยนักเรียน

การเรียน จึงอยู่ คู่ชีวิต
การเรียน ตามติด จนเกษียณ
วัยใด ก็ช่าง ต่างต้องเรียน
ความรู้ โลกเปลี่ยน เรียนจนตาย

(19.7.61)

				
comments powered by Disqus