อดทนนั้นขมขื่น

อ.วรศิลป์

ปัญหาอันมากมาย
อาจทำให้ใจท้อแท้
ใจเย็นเย็นค่อยค่อยแก้
อย่าด่วนแพ้แม้ยากเข็ญ

ปัญหามีไว้แก้
ขืนยอมแพ้คงไม่เห็น
ชัยชนะอันงามเด่น
ความตื่นเต้นที่เส้นชัย

อาจมีบางปัญหา
ที่รู้ว่าแก้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่เป็นไร
บอกหัวใจให้อดทน

อดทนนั้นขมขื่น
แต่วหานชื่นยามเกิดผล
หลายครั้งแค่อดทน
กลับส่งผลปัญหาคลาย

ป.ล. ความอดทนนั้นขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ

(21.7.61)
				
comments powered by Disqus