วันอาทิตย์ วันครอบครัว

อ.วรศิลป์

เติมไฟให้ชีวิต
วันอาทิตย์ชีวิตพักผ่อน
วันสบายไม่เร่งร้อน
ได้พักผ่อนทั้งกายใจ

เติมไฟให้ชีวิต
เพื่อกายจิตกลับสดใส
พลิกฟื้นคืนแรงใจ
ก่อนก้าวใหม่ในวันจันทร์

เติมไฟให้ชีวิต
สุขกับกิจอันสุขสันต์
พ่อแม่ลูกที่ผูกพัน
สุขร่วมกันวันครอบครัว

(22.7.61)
				
comments powered by Disqus