สุขเข้าพรรษา

อ.วรศิลป์

ขอแสงแห่งศรัทธา
เช้าพรรษาพาสุขศานต์
จิตใจได้เบิกบาน
สุขสำราญในธารธรรม

ขอแสงแห่งศรัทธา
ส่องปัญญาชักพานำ
สุขชื่นทุกคืนค่ำ
ด้วยแสงธรรมค้ำจุนเอย

(28.7.61)
				
comments powered by Disqus