คิดก่อนแต่ง

อ.วรศิลป์

ก่อนคิดมีครอบครัว
ถามใจตัวถามให้ดี
การสร้างครอบครัวนี้
หลายสิ่งที่ควรคำนึง

ต้องรักรักจริงจริง
สำคัญยิ่งเป็นที่หนึ่ง
อีกคิดคิดให้ซึ้ง
ต่อจากหนึ่งมีสองสาม

ให้เกียรติต่อคู่ครอง
และใช่มองเพียงเรื่องกาม
ลูกเต้าที่เกิดตาม
ต้องให้ความรักใส่ใจ

การเป็นพ่อแม่คน
ภาระล้นบนสองไหล่
คิดให้ดีคิดให้ไกล
ทำเล่นไปไม่ได้การ

ความรักที่มากมาย
แน่ใจไหมไม่ใช่ผ่าน
พันธะการแต่งงาน
นั้้นผูกพันจนวันตาย

ก่อนคิดมีครอบรัว
จงเตรียมตัวอย่ามักง่าย
ฉะนั้นอาจเสียหาย
วันสุดท้ายแยกย้ายกัน

(30.7.61)

				
comments powered by Disqus