บทเรียนธรรมชาติ

อ.วรศิลป์

นกน้อยคอยเหยื่อ
แม้เบื่อการคอย
นกไม่ท้อถอย
ยังคอยต่อไป

นกน้อยคอยท่า
เมื่อยล้าทนได้
เกาะนิ่งกิ่งไม้
โยกไกวตามลม

นกรู้คอยท่า
เวลาเหมาะสม
ไม่ยอมเลิกล้ม
จนสมดั่งใจ

แบบอย่างนกน้อย
รู้คอยสอนให้
มนุษย์นั้นไซร้
อย่าไร้อดทน

(5.8.61)
				
comments powered by Disqus