ไวไฟเพราะ wifi

อ.วรศิลป์

เพราะ wifi จึงไวไฟ
เรื่องเกินวัย ไม่ควรรู้
ลูกแอบคลิก เข้าไปดู
พ่อแม่ไม่รู้ ดูคนเดียว

พ่อแม่ให้ โทรศัพท์
ย้ำกำชับ เน็ตไม่เกี่ยว
โทรศัพท์ โทรอย่างเดียว
โตขึ้นเดี๋ยว ค่อยว่ากัน

พ่อแม่จึง สบายใจ
สั่งให้ใช้ เพื่อสื่อสาร
แต่ครั้นลูก ออกนอกบ้าน
โทรศัพท์นั้น เชื่อม wifi

เพราะ wifi จึงไวไฟ
รู้เกินวัย จนเสียหาย
อนาคต น่าเสียดาย
ชะละใจ คงไม่ดี

เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง
การปกป้อง ลูกตนนี้
ต้องใส่ใจ ให้ถ้วนถี่
เทคโนโลยี อันตราย

(6.8.61)

				
comments powered by Disqus