วันแม่ ทำได้แค่คิดถึง

อ.วรศิลป์

ความยิ่งใหญ่ความหมายคำว่าแม่
ไม่ใช่แค่เป็นสตรีที่มีลูก
หากแต่เป็นสตรีที่พันผูก
เป็นแม่ลูกตั้งแต่ต้นจนวันตาย

ความยิ่งใหญ่ความหมายคำว่าแม่
ไม่ใช่แค่สตรีมีลูกได้
หากแต่เป็นสตรีมีหัวใจ
หนึ่งดวงใหญ่อุทิศให้สายเลือดตน

ความยิ่งใหญ่ความหมายคำว่าแม่
เพราะรักแท้บริสุทธิ์ดุจหยาดฝน
สตรีใดใต้หล้าทั่วสากล
สักหนึ่งคนเทียบแม่ได้หาไม่มี

วันนี้ลูกกราบวันทาบูชาแม่
ตังจิตแผ่กุศลกรรมนำสุขศรี
วิญญาณแม่ ณ สถานสุขาวดี
ชาติหน้ามีขอเกิดใหม่ในครรภ์เอย

ป.ล. หากวันนี้ยังทำอะไร ๆ ได้มากกว่าแค่คิดถึง ก็จงรีบทำ

(12.8.61)
				
comments powered by Disqus