กิริยาส่อสกุล

อ.วรศิลป์

ความหยาบคายในวาจา
กิริยาแสดงออก
ความหยาบคายนั้นบ่งบอก
ภาพภายนอกสื่อภายใน

ความสุภาพในวาจา
กิริยานั้นบอกได้
ความงดงามที่จิตใจ
เพราะเห็นได้ภายนอกงาม

กระโดกกระเดกในทีท่า
กิริยาอันซุ่มซ่าม
จึงสะท้อนความไม่งาม
เซ่อซุ่มซ่ามภายในตน

ภาพภายนอกที่เห็นได้
คือภายในที่เอ่อท้น
เป็นอย่างไรภายในตน
ประจักษ์ผลพฤติกรรม

(13.8.61)

				
comments powered by Disqus