ฝึกนายอยู่ในกรอบ

อ.วรศิลป์

ไม่ได้อยู่ข้างข้าง
อยู่ห่างห่างก็ยังดี
ไกลกันหลายพันลี้
ไม่เกินที่ใจไปถึง

ข่าวคราวแม้ห่างหาย
แต่รู้ได้ใจคำนึง
นานครั้งทักคำหนึ่ง
ก็ลึกซึ้งตราตรึงใจ

ไม่ได้เป็นเจ้าของ
ไม่ได้ครองไม่เป็นไร
เพียงสักเศษเสี้ยวใจ
ที่มีให้ก็สุขพอ

มองโลกในด้านดี
ชีวิตนี้สุขแล้วหนอ
ยิ่งถ้ารู้จักพอ
ชีวิตก็ลดวุ่นวาย

ร่างกายนั้นคือบ่าว
จิตใจเล่าเขาคือนาย
แต่ต้องป้องกันไว้
ฝึกอยู่ในกรอบศีลธรรม

(16.8.61)
				
comments powered by Disqus