ค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไป

อ.วรศิลป์

ค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไป
สิ่งเคยใหม่ค่อยค่อยเก่า
ความดีแต่วัยเยาว์
เติบโตเข้ากลับยิ่งดี

ค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไป
อันร่างกายคนเรานี้
ผ่านไปไม่กี่ปี
ดูดีดีเริ่มชรา

ค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไป
คือเป็นไปอย่างช้าช้า
ทั้งงอกงามและโรยรา
ตามเวลาที่หมุนไป

ตัดไฟแต่ต้นลม
ก่อนระทมและหม่นไหม้
นิสัยอันเลวร้าย
แต่เยาว์วัยอย่าใจเย็น

ค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไป
สิ่งทั้งหลายที่ได้เห็น
ยิ่งวันยิ่งชัดเจน
ทั้งดีเด่นและเลวทราม

(22.8.61)
				
comments powered by Disqus