ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไป

อ.วรศิลป์

เช้านี้ที่บางปะกง
สายน้ำไหลลงเช้านี้
สายน้ำไม่อยู่คงที่
ชีวีคนเราเช่นกัน

ชีวิตเมื่อยังไม่สิ้น
ต่างดิ้นสู่ฟากฝั่งฝัน
สายน้ำขึ้นลงทุกวัน
ทุกข์สุขผ่านผันวันคืน

บางวันสนุกสุขสม
บางวันระทมขมขื่น
หน่วยสิบร้อยพันวันคืน
หยัดยืนและย่างก้าวไป

วันนี้ที่บางปะกง
สายน้ำยังคงเคลื่อนไหล
ความจริงทุกสิ่งเปลี่ยนไป
ทำใจรับได้เป็นดี

ป.ล. มอบแด่พี่ชายที่จากไป ด้วยความอาลัยยิ่ง

(4.9.61)
				
comments powered by Disqus