สะพานกาลเวลา

อ.วรศิลป์

เราเดินข้ามสะพานทุกวัน
สะพานของกาลเวลา
ซึ่งสะพานนั้นหนา
ข้ามมาแล้วมิอาจกลับไป

แต่ละวันที่ก้าวเดิน
หากเพลินกับสิ่งเหลวใหล
วันหนึ่งคงนึกเสียใจ
กลับไปแก้ไม่ได้....เสียดายจัง

(6.9.61)
				
comments powered by Disqus