มองไปรอบ ๆ สิ

อ.วรศิลป์

ยามเหงาเศร้าโศกศัลย์
ในบางวันอันโดดเดี่ยว
ลองมองลองหันเหลียว
คนโดดเดี่ยวมีเหมือนกัน

ทุกวันใช่จะสุข
ใช่จะทุกข์ทุกทุกวัน
ทั้งทุกข์และสุขสันต์
อยู่คู่กัน...นั่นธรรมดา

(7.9.61)
				
comments powered by Disqus