ผู้ตื่นผู้รู้

แก้วประภัสสร

มีสองขายืนได้ในโลกมนุษย์
ก็ที่สุดของชีวีที่มีอยู่
มีสองแขนมีกำลังพลังสู้
เป็นผู้ตื่นผู้รู้ก็พอแล้ว

แก้วประภัสสร **				
comments powered by Disqus