น้ำฝนกับน้ำใจ

อ.วรศิลป์

น้ำฝนที่ว่าใส
แต่น้ำใจใสยิ่งกว่า
ฝนพรำฉ่ำกายา
น้ำใจพาฉ่ำชื่นใจ

ปันรักปันไมตรี
ปันสิ่งดีที่มีให้
น้ำใจที่ให้ไป
เราย่อมได้สุขใจคืน

(13.9.61)
				
comments powered by Disqus