คนเดียวก็พอ

อ.วรศิลป์

ในวันอันเหนื่อยล้า
ข้างกายามีมิตรแท้
เรื่องมากยากจะแก้
อาจไม่แย่เกินแก้ไข

ในวันอันท้อแท้
มีมิตรแท้อยู่ข้างกาย
ท้อแท้สักเพียงไหน
ก็คงไหวไปต่อเอย

(13.9.61)
				
comments powered by Disqus