ปล่อยวาง สร่างทุกข์

อ.วรศิลป์

เพราะเสียบางอย่างไป
เราจึงได้บางอย่างมา
สัจธรรมธรรมดา
การได้มากับเสียไป

วันวานนั้นผ่านพ้น
เพื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่
ทุกสิ่งที่เปลี่ยนไป
ยอมรับได้....ไม่ทุกข์ทน

(14.9.61)
				
comments powered by Disqus