อัศจรรย์การกอด

อ.วรศิลป์

อัศจรรย์ของการกอด
เพื่อถ่ายทอดกำลังใจ
ทั้งสองฝ่ายให้และได้
กำลังใจไปพร้อมกัน

อัศจรรย์ของการกอด
เพื่อถ่ายทอดความผูกพัน
เป็นสื่อรักอันสร้างสรรค์
การผูกพันกันด้วยใจ

อีกอ้อมกอดของพ่อแม่
จากรักแท้อันยิ่งใหญ่
คือปราการป้องกันภัย
คุ้มลูกให้พ้นภัยพาล

อัศจรรย์ของการกอด
คือถ่ายทอดและสื่อสาร
จากห้วงลึกจิตวิญญาณ
ที่เชื่อมผ่านการกอดเอย

(17.9.61)
				
comments powered by Disqus