มรดกชีวิต

อ.วรศิลป์

น้ำค้างบนใบหญ้า
ระยิบตาครารุ่งสาง
แต่ครั้นฟ้าสว่าง
กลับเลือนลางมลายสิ้น

แต่น้ำค้างบนใบหญ้า
ก็มีค่าต่อผืนดิน
ก่อนอันตรธานสิ้น
พืชคลุมดินก็ชื่นใจ

ชีวิตของคนเรา
นั้นยืนยาวเป็นไหนไหน
ครั้นดับลับสูญไป
เหลืออะไรให้แผ่นดิน

(18.9.61)
				
comments powered by Disqus